Wykończenie „pod klucz”

Wszystkie prace wykończeniowe realizujemy sami, nie odsyłamy do podwykonawców.